รรยดรง รรรรรรยณยช ยฐรฆยทรยฐย?รยธรรงรรรร?ยพรยฝรยดรยดร.